tisdag 25 mars 2014

Tänk, de människor jag har svårast för, de är de som jag kallar " åsnan-i-brunnen-människor". Sådana som inte kan se något annat än regler, som inte kan anpassa sig till en realitet, till ett vettigt förslag. De som bara säger" våra regler säger att så här kan man inte göra" Så fungerar den svenska Arbetsförmedlingen. Ingen önskan om smidighet eller att böja sig för verkligheten. Bara regler, regler, regler. Det måste vara mycket små,rädda människor som jobbar kvar där- de kreativa, de som ser lösningar, de flyr. Känner jag någon som fått jobb genom dem? Nej, därför att jobb med kreativitet och fantasi inte finns i handläggarnas föreställningsvärld. Nu får jag lov att jobba 24 timmar för att hinna med, allt för att de inte kan anpassa sig. Just nu önskar jag Arbetsförmedlingen åt Hin Håle! Nå, detta besked fick mig att fatta ett livsbeslut- aldrig, ALDRIG ska jag bli byråkrat!Vilket förtvinat liv, eller är det ett liv? Aldrig mer ska jag hämmas av småskuren rädsla för regler! Tvi vale!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar